Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

3208 f811
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne vianiemaproblemu niemaproblemu

May 09 2017

5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viagejowygej gejowygej
7887 e462
Reposted fromphilipp philipp viagejowygej gejowygej
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viachorera chorera
2633 24b3
Reposted fromfractasl fractasl viajazzuj jazzuj
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless vianiemaproblemu niemaproblemu

April 07 2017

2929 411a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaasylopath asylopath
2998 006f
Reposted fromfungi fungi viaasylopath asylopath
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viaasylopath asylopath
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMissMurder MissMurder
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viaMissMurder MissMurder
Według teorii wieloświata (multiuniwersum) - definiowanego jako zbiór wszystkich możliwych wszechświatów - każdy z nas żyje w nieskończonej liczbie światów równoległych, w których wydarza się wszystko, co możliwe. Przypomina  to trochę telewizor z kablówką - w każdym programie czeka na człowieka coś ciekawego, wystarczy tylko w odpowiedniej chwili przełączyć kanał.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viaMissMurder MissMurder
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
2148 9c51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl