Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

7375 718e 500

January 31 2018

Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiemaproblemu niemaproblemu

December 27 2017

0260 6fae
Reposted fromnexxt nexxt vianiemaproblemu niemaproblemu

November 14 2017

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

November 08 2017

November 07 2017

4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viachorera chorera
5841 e0d2 500
Reposted fromkodokuna kodokuna viazapominanie zapominanie
9413 cf6b 500
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

October 20 2017

4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viajazzuj jazzuj
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa

October 03 2017

September 26 2017

0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaavooid avooid
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

September 21 2017

September 14 2017

- Na co chorujesz? - Na strach.
— Elena Ferrante "Historia nowego nazwiska"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaavooid avooid
2831 0e5f
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl