Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

July 05 2015

June 24 2015

8889 62cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianatelle natelle
0074 0dc3
0545 92d4 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viairmelin irmelin
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaxannabelle xannabelle
Kiedy raz zobaczy się swoją urodę w jego spojrzeniu, to jest jak czary. I dlatego się zostaje. Cały czas się zostaje. Bo się liczy na to, że zobaczy się to jeszcze raz.
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaxannabelle xannabelle
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaxannabelle xannabelle
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaxannabelle xannabelle
8001 a17b
Reposted frommisza misza viaxannabelle xannabelle
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaxannabelle xannabelle

June 22 2015

“You remember that cave? We should have stayed in that cave.”

“We’ll go back there.”
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1921 dbb0 500
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viazapominanie zapominanie

June 21 2015

2609 54bb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl