Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

Reposted frompanimruk panimruk viaMissMurder MissMurder
Według teorii wieloświata (multiuniwersum) - definiowanego jako zbiór wszystkich możliwych wszechświatów - każdy z nas żyje w nieskończonej liczbie światów równoległych, w których wydarza się wszystko, co możliwe. Przypomina  to trochę telewizor z kablówką - w każdym programie czeka na człowieka coś ciekawego, wystarczy tylko w odpowiedniej chwili przełączyć kanał.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
2148 9c51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
7497 2da3
Reposted fromewaryst ewaryst viaargasek argasek

March 30 2017

March 23 2017

Nie wiem, kurwa, co robić.
Czuję na sobie presję czasu, ale nic nie idzie po mojej myśli.
— Anonimous
Reposted frommankiller mankiller viacodicioso codicioso

March 20 2017

8071 50a9

March 06 2017

6470 467b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiemaproblemu niemaproblemu
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja vianiemaproblemu niemaproblemu

March 02 2017

March 01 2017

6774 8336
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
Reposted frompensieve pensieve viazapominanie zapominanie
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
Reposted fromchaveleh chaveleh viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaavooid avooid
Bungo szedł z pośpiechem do domu, myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej zasnąć i o niczym już nie wiedzieć. Ogarnął go ostateczny wstręt do siebie, do ludzi i całego życia i czuł, że jeżeli się coś nie zmieni, nie zniesie siebie samego jednej chwili dłużej.
— Witkacy, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl