Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

2998 006f
Reposted fromfungi fungi viaasylopath asylopath
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viaasylopath asylopath
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMissMurder MissMurder
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viaMissMurder MissMurder
Według teorii wieloświata (multiuniwersum) - definiowanego jako zbiór wszystkich możliwych wszechświatów - każdy z nas żyje w nieskończonej liczbie światów równoległych, w których wydarza się wszystko, co możliwe. Przypomina  to trochę telewizor z kablówką - w każdym programie czeka na człowieka coś ciekawego, wystarczy tylko w odpowiedniej chwili przełączyć kanał.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
2148 9c51
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
7497 2da3
Reposted fromewaryst ewaryst viaargasek argasek

March 30 2017

March 23 2017

Nie wiem, kurwa, co robić.
Czuję na sobie presję czasu, ale nic nie idzie po mojej myśli.
— Anonimous
Reposted frommankiller mankiller viacodicioso codicioso

March 20 2017

8071 50a9

March 06 2017

6470 467b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiemaproblemu niemaproblemu
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja vianiemaproblemu niemaproblemu

March 02 2017

March 01 2017

6774 8336
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl