Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

September 26 2017

0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaavooid avooid
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

September 21 2017

September 14 2017

- Na co chorujesz? - Na strach.
— Elena Ferrante "Historia nowego nazwiska"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaavooid avooid
2831 0e5f
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
4221 cae6 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaasylopath asylopath
5745 bb7d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapannakies pannakies
3778 8b58 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapannakies pannakies
2388 853a

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath

August 28 2017

2217 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3847 b640 500
Reposted fromkaiee kaiee vianiebalagan niebalagan
1670 7d76
Reposted fromrichardth richardth vianiebalagan niebalagan

August 21 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl